събота, 30 май 2009 г.

Чистотата в ХоРеМаг сектора

Секторът ХоРеКа е един от най-бързо развиващите се пазари на потребители на професионална хигиенна продукция. Според някои оценки ръстът му е 30–40% годишно както поради нарастването на броя на хотелите и ресторантите през последните години, така и поради повишаването на културата на хигиената, което води до нарастване на потреблението на професионални почистващи средства от професионалистите.
Каквато и да е причината обаче, прогнозите са оптимистични, защото търсенето на чисти хотели и заведения няма да намалее. Гостите им вече трайно поставят чистотата като основно изискване към посещаваните от тях хотели и ресторанти.

Кухнята

За почистването на кухнята – най-важният елемент на ресторанта, се използват предимно алкални професионални средства. Те отстраняват мазнини, масла, кръв, загари, сладка, сиропи, шоколад и други органични замърсители, казва Калоян Бациков от великотърновската фирма Hygiene Medical Industry. Използват се задължително с ръкавици, след което повърхността обилно се изплаква, тъй като остатъци от работен разтвор от посочените препарати могат да доведат до сериозни поражения върху човека.
Действието на препаратите на киселинна основа е насочено към премахване на наслояванията с минерален характер – например за отстраняване на котлен камък и други неорганични замърсявания в кухнята. За ефективното отстраняване на такъв тип замърсители, се използват киселинни препарати (HMI ® SL K), като тяхната употреба в кухненския сектор е периодична (обикновено веднъж седмично) и се извършва, след като разтворът на алкалния препарат е добре изплакнат от почистените повърхности. Никога не смесвайте алкален с киселинен препарат!..Това би довело до отделянето на голямо количество топлина, което може да нарани човек или да увреди кухненския инвентар.
Тъй като при професионалните съдомиялни машини котленият камък е основна причина за изгарянето на нагревателите, задължително условие за ефективната работа на машината е редовната профилактика. Добре е да се консултирате с доставчика на препарати на какъв период да я правите. На пазара вече има препарати за професионални съдомиялни машини, които са предназначени за работа с твърда вода. Те намаляват натрупването на котлен камък, като по този начин се намаляват разходите за обслужване на машината, енергията, препаратите и водата.

Препарати за дезинфекция

Безопасността на храната се гарантира от редовната дезинфекция в кухненския сектор – на ръцете на всички служители в кухнята, на кухненските плотове, инструменти, посуда, както и на стените и подовете.
Основните доставчици на професионални препарати за ресторанти понякога обединяват необходимите за кухнята почистващи средства в комплекти. Според някои минималният комплект трябва да включва миещи средства за чиномиялни машини, средства за изплакване, препарати за почистване на мазнини, за предотвратяване на появата на котлен камък, дезинфектиращи средства, препарати за миене на подови покрития и универсални препарати.

Ресторантска част

За почистването на ресторантската част се предпочитат неутрални препарати, тъй като са подходящи за почистването на повърхности от всякакъв вид – теракот, паркет, ламинат, линолеум, балатум, мрамор, мозайка. Освен това те са безопасни и изключително ефективни при почистването на органични замърсители.
Ежедневното почистване се извършва при минимални концентрации, което пък премахва необходимостта от последващо изплакване. Съществуват и препарати за сухо почистване, които са ефективни при отстраняване на прах и слаби замърсявания. Предимството им е, че повърхността не се мокри и не е необходимо да се подсушава или да се чака да изсъхнат почистените подови настилки, посочва Калоян Бациков.
В ресторантската част също се използват слабоалкални и слабокиселинни препарати в зависимост от вида повърхност и ефекта, към който се стремим. Някои препарати се предлагат с трайни аромати, които ароматизират помещенията, а в случай че не искате да натрапвате странични аромати, можете да поръчате препарат със слаба и нетрайна миризма.
Текстилните повърности се третират със специални препарати, които съдържат повърхностно-активни вещества. Правило е преди използване на продукта той да се тества на скрито място, за да се уверите, че няма да увреди тъканите. Подобни продукти освежават повърхността, отстраняват петната и бързо се подсушават. Както при препаратите за почистване на твърди повърхности в търговската част, така и тук съществуват силно ароматизиращи или без траен аромат препарати.
Има и продукти за сухо изпиране на текстилни повърхности – основното им предимство е, че мебелите не се мокрят и не се подсушават. В момента обаче те не са толкова актуални, колкото течните – една от причините е, че ефектът от почистването с тях невинаги е положителен.

Барът

Някои производители обръщат специално внимание върху зоната около бара. Вече съществуват специални противохлъзгащи покрития, които намаляват риска от падане и травми, а освен това чашите се чупят по-рядко, ако бъдат изпуснати, и имат шумопоглъщащ ефект. Към това се добавя и повишената им устойчивост срещу въздействие на мазнини, масла, химични препарати и миещи средства.
Вече съществуват и специални подови покрития, които позволяват налягането върху стъпалото да бъде намалено с 60% и намаляват умората на краката на барманите.

Биопрепаратите

В България, а и в света се спекулира с названията "биопрепарати" , "биологични", "биоразградими" препарати. Всъщност "биопрепарат" и "биологичен" препарат е едно и също понятие, което описва една категория препарати, които имат в състава си ензими и/или микроорганизми. Подобни продукти са добра алтернатива на алкалните препарати, като са много по-безопасни от тях и в някои случаи по-ефективни. Проблемът при тях е че начинът им на употреба не дава търсената бързина и удобство, а и ефективното им действие е зависимо от външни фактори, като температура.
Биоразградими са 99% от продаваните почистващи препарати, като законодателят е определил минимален процент на биоразградимост от 60% , на който те трябва да отговарят. Препаратите на HMI са с над 80% биоразградимост.
Проблемът при тях е, че начинът им на употреба не дава търсената от професионалистите бързина и удобство, а и ефективното им въздействие е зависимо от външни фактори като температурата. Освен това е много важно след тяхната употреба да не се използват препарати на киселинна основа, които премахват действието им, добавят от "Кимбърли Кларк".

Препарати, произведени от възобновяеми източници

Въвеждането на препарати от възобновяеми източници е световна тенденция. Редица световноизвестни производители на почистващи препарати инвестираха значителни средства в разработването на подобни продукти през последните години. Целта е да се произвеждат от възобновяеми източници (основно екстракти от растения) и да заменят конвенционалните почистващи средства. Засега обаче с подобен тип продукти е трудно да се постигне търсеният от професионалистите ефект. Причините са, че все още не са разработени високо концентрирани продукти, не може да се достигне силата на действие на конвенционалните и не на последно място – високата им цена.

Какво търси клиентът

Доста клиенти от сектора хорека все още търсят универсални решения под формата на почистващи препарати и често се спират на масови препарати от магазинната мрежа, казва Калоян Бациков. Всъщност обаче масовите препарати не могат да доведат до качествено професионално почистване поради това, че са слабо ефективни и са пригодени за решаване на битови хигиенни проблеми.
При професионалните почистващи средства не съществуват универсални препарати, категоричен е той. Всеки препарат има специфика и се използва за постигането на конкретни цели.

Български или вносни

През последните няколко години в България се наблюдава положителна тенденция в използването на български професионални почистващи препарати.
Вероятно до известна степен това се дължи на по-ниската им цена. На въпроса какви препарати търсят клиентите Веселин Бояджиев, управител на "България трейдинг", отговаря лаконично: евтини.
Въпреки това мнозина хотелиери и ресторантьори предпочитат вносните препарати, водени главно от недоверието към качеството и ефективността на българските. Със сигурност има положителна промяна в това убеждение и то ще дава все по-големи резултати, оптимист е Калоян Бациков.
По думите му няколко български производителя вече предлагат цялостни хигиенни решения и постоянен сервиз, които да задоволяват 100% хигиенните нужни на българските хотелиери и ресторантьори. Затова според него през следващите години този пазар ще търпи промени както по отношение на предлагането, така и по отношението на търсенето.

Перспективите

С нарастването на пазара се увеличава и конкуренцията. В момента има множество вносители и дистрибутори на почистващи препарати на различни – качествени и недотам, марки и компании от цял свят, търсещи реализация.

Повишаване грамотността на потребителите и стремежът към предоставяне ва възможно най-качествен и конкурентоспособен туристически продукт променят пазара и търсенето в нова насока. Според Калоян Бациков трайно предимство ще имат онези производители и дистрибутори, коитко предоставят цялостни и все по-ориентирани към клиента решения за чистота и дезинфекция – от производство до доставка на препарати, машини, професионално почистване, допълнителни услуги, поддръжка, профилактики, консултации...

Защото хотелът и ресторантът трябва да бъдат винаги безупречни.

Всеки бар в хотелите се нуждае от качествена миялна машина

Всеки професионалист в ресторантьорството и хотелиерството е наясно, че качествените миялни машини за съдове и за чаши са от огромно значение. Ако досега някои малки ресторанти или барове са се лишавали от удобните чашомиялни поради липса на място или съмнения относно рентабилността им, тези заведения са все по-малко. Причината е, от една страна, предлагането на най-адекватни малки модели чашомиялни машини, а от друга – безспорните доказателства за ползата от тях. Още повече че в България има над 10 фирми, които предлагат професионални чашомиялни машини.

Малките професионални чашомиялни без съмнение спестяват труд и време и създават един спокоен и организиран ритъм на работата в бара или бистрото дори в пикови моменти. Как иначе един човек да измие 850 чаши за 1 час, какъвто е капацитетът на най-малките машини? Защото цикълът на измиване при тях е най-много 2 минути и половина. А и тези напредничави помощници намаляват съществено консумацията на топла вода, а оттам и нуждата от големи бойлери за осигуряването й. При това свеждат до минимум броя на счупените при миене чаши и предпазват покритието и декоративните елементи по тях.

Капацитетът

на чашомиялните машини зависи от големината на кошницата (от 35х35 см до 50х50 см), но и от размера на светлия отвор на вратата, определящ височината на чашите, а също и от мощността на нагревателите. Според инж. Симеон Карагеоргиев, управител на фирма "Сидика", която предлага машини на италианските производители FABAR и MODULAR, най-продавани при тях са чашомиялните с най-малък размер на кошницата (35х35).

Николай Иванов от "Томеко", представител на италианската марка KROMO, казва: "Практичността на малките миялни машини за чаши е неоспорима. Размерите на моделите AQUA, които предлагаме, позволяват машините да бъдат поставяни в малки затворени пространства и да бъдат вграждани в барови модули." Техният бестселър също е най-малкият им модел. Сред причините за това е и фактът, че при минимиялните разходът на вода е намален с около 70% спрямо по-големите варианти, а в сравнение с миенето на ръка те са няколко пъти по-икономични.

Хигиената

на измитите в миялната машина чаши е несравнима с тази при ръчно миене. Чашите излизат от миялната сухи и блестящи от чистота.

Дори и

Разходите за консумативи

да са малко по-високи в сравнение с ръчното миене, те определено се изплащат със спестеното време, труд, вода и енергия. А и поради факта, че са необходими точно определени количества препарат за почистване, за полиране и омекотител за вода, има точна отчетност за разлика от миенето на ръка. Разходът им зависи от натоварването на миялната машина и от качеството на препарата. Според управителя на "Сидика" най-добри са препаратите на германските производители. "Никак не са по-скъпи от евтините турски, а разликата в качеството е несравнима в полза на първите."

Донякъде се разминават мненията на специалистите по въпроса за възможността в машината да се слагат едновременно

Различни по размер, вид и дебелина на стъклото чаши

Обикновено производителите имат изиск­вания в зависимост от формата и големината на кошницата за чаши. Те предполагат максимален диаметър и височина на чашите.

По мнение на инж. Карагеоргиев от "Сидика ООД" не е препоръчително да се мият твърде различни чаши едновременно. "По-високите пречат за качественото измиване на по-ниските. Желателно е например халбите за бира или много тесни и високи чаши да не се мият заедно с кафеените чашки."

Според г-жа Надежда Йорданова от "Винтерхалтер БГ", представител на немските миялни машини Winterhalter, в техните два модела GS202 и GS215 (с капацитет 1000 и 2000 чаши на час) могат да се слагат различни чаши, но и тя предупреждава, че се изключват халбите за бира, за които има специално създаден модел.

Собственикът на фирма "Ди-Джи Фриго" ЕООД Ангел Радев е убеден, че в италианските чашомиялни Omniwash-Ime, предлагани от тях, могат да се слагат различни по размер чаши, но само ако не се превишава максимално допустимата височина.

Всички специалисти са съгласни, че дебелината на стъклото на чашите в кошницата може да е различна, стига да не става въпрос за кристални чаши, които се мият при специални условия – по-ниска температура и по-слабо налягане на водната струя. За тях при някои модели има разработени специални програми.

Принципът на действие

при всички предлагани машини е един и същ. При избиране на програмата чашомиялната напълва танка и бойлера с вода, която се загрява за миене и изплакване на чашите. След като водата достигне необходимата температура за измиване, започва и целият цикъл на работа.

Ако има разлики, те са в техническите тънкости: различен брой разпръсквачи за миене: само долен или долен и горен; неподвижен или въртящ се горен разпръсквач за плакнене. Или в различния брой и форма на дюзите на разпръсквачите; в броя и формата на филтрите, пречистващи водата във ваната за миене, преди тя да постъпи в помпата и оттам върху чашите. В някои машини се вграждат омекотители на вода, предотвратяващи образуването на бели петна от варовик по стените на чашите или пък има допълнителна изолация на стените на миялната за намаляване на топлинните загуби.

"Съвременните технологии са на базата на цялостна концепция за хигиена: тройна филтрираща система (панелен филтър/филтрираща касета/всмукващ филтър на помпата), филтрираща система Mediamat, с която също се икономисва вода, външен панелен нагревател, благодарение на който се избягват отлаганията на котлен камък и замърсяванията", обяснява г-жа Йорданова от "Винтерхалтер БГ".

Последните технологични новости са и в компютърното управление. Миникомпютър следи едновременно температурите и налягането на водата за миене, а и на водата за плакнене, равномерното разпръскване на водата, количеството на препаратите за миене и плакнене, продължителността на цикъла на миене и цикъла на плакнене. Всеки клиент може да зададе собствени стойности на параметрите на процеса на миене, които компютърът поддържа. Освен това има и фабрично зададена програма за миене на кристал.

"За жалост

Най-важният критерий за ресторантьорите при покупката

на миялна машина въобще е цената", казват някои от търговците. На второ място според тях е известността на марката и страната производител, чак на трето е качеството на миене. То по думите на специалистите зависи от редица допълнителни опции към машината като горна миеща перка, допълнителна помпа за плакнене и специални програми за миене на кристал – възможности с допълнителна цена, която повечето съдържатели на заведения са затруднени да платят. На последно място са разходите за сервиз – малко ресторантьори взимат предвид бъдещите разходи след приключване на гаранционния срок на чашомиялната.

Но по принцип повечето модерни чашомиялни се обслужват лесно и имат програма за самопочистване. При някои от тях машината спира работа, ако възникне проблем. Дори има сервизна програма, по която техникът може да се ориентира в какво се състои проблемът и да прецени бързо и ефикасно дали работата с машината може да продължи.

А хората, работещи в барове, бистра и дискотеки, добре знаят колко важно е машината да продължи работа, когато заведението работи на високи обороти.


--------------------------------------------------------------------------------

Нестле в all-inclusive хотелите

България е страна със силни традиции в туризма и е любима дестинация на много хора. В страната има 1447 хотела, които се надпреварват за вниманието на туристите, опитват се да предложат по-качествен сервиз и обслужване, за да се диференцират от конкурентите си.

В тази среда все повече мениджъри и собственици на хотели осъзнават ролята и необходимостта от надежден партньор, който може да предостави цялостно професионално решение за техния бизнес.

Следвайки своята мисия да предоставя иновативни, печеливши решения за храни и напитки, Nestle˜ Professional дава две основни решения за сегмента на хотелите, особено що се отнася до закуската, която те организират. Те са: кафе и топли напитки за всяка точка на консумация в един хотел и зърнени закуски за блокмасата.

Освен това решенията, които NESTLe˜ Professional предлага, са съобразени спрямо сезона, в който активно оперира даден хотел.

За хотели, за които основният сезон е през лятото и които разчитат на туристи предимно от Западна Европа, най-доброто решение за кафе и напитки включва шварц кафе, кафе с мляко или само топло мляко. Това са напитки, които западният турист познава и очаква да консумира по време на своята закуска. Освен това мениджърите на хотели високо ценят бързината на приготвяне на напитките, тяхното постоянно качество и лесната и приятна работа с машината. За да бъде услугата напълно професионална, задължителен елемент е бързият и професионален сервиз, така че чашата ароматно кафе да бъде достъпна по всяко време за клиентите на хотела.

Решението, което NESTLe˜ Professional предлага, включва всичко това, но не само… Нашите търговски представители са винаги на разположение, за да могат да консултират управителите и мениджърите по отношение на най-доброто решение за кафе и напитки, които те могат да предложат на своите клиенти. Всички напитки, които NESTLe˜ Professional предлага, са под кафе марка №1 в света – NESCAFe˜, а съоръжението, с което се приготвят, позволява спазването на всички стандарти за качество, така че напитките да бъдат винаги с постоянно високо качество.

Като се вземат предвид световните тенденции за здравословен начин на живот и балансиран хранителен режим, зърнените закуски са задължителен елемент на всяка закуска. Те снабдяват човешкия организъм с полезни вещества и хранителни съставки, като в същото време не натоварват храносмилателната система и са полезни за хората, които се грижат за своята фигура. Ето защо NESTLe˜ Professional предлага зърнени закуски, популярни и обичани от консуматорите в цял свят. Това са Muesli Traditional – вкусна и здравословна комбинация от ядки, и Muesli Tropical – съставен от тропически плодове, зърнена закуска NESQUIK – шоколадова наслада, любима на много деца, Corn Flakes – зърнен флейкс, подходящ не само за закуска, но и за кухнята на хотела, идеален за паниране на различни видове меса. Зърнените закуски, които NESTLe˜ Professional предлага, съдържат фибри, витамини и полезни хранителни вещества и са идеални за хората, които се грижат за здравето си.
www.nestle.bg

Екологиен туризъм в криза

Чуждестранните туристи са готови да платят повече за екологично отговорен туризъм. Това сочат резултатите от направените по проекта "Корпоративна социална отговорност в туристическата индустрия в България – фактите и бъдещето" проучвания сред чуждестранните и българските туристи, посетили зимните ни курорти тази година. От анкетите става ясно, че посетителите се дразнят най-вече от цигарения дим в обществените места играфитите. 75 % от всички анкетирани туристи са недоволни и от състоянието на обществените тоалетни по курортите. Доволни, обаче са, местните жители, тъй като повечето от тях считат за положителен наплива на туристите, който им осигуряват работни места. "30 % спад от при туристите ще има тази година", заяви Цветан Тончев, Председател на Българска туристическа камара. Според него, 80 % от малките и средните предприятия в туристическия бизнес вървят към фалит. "Виждаме какво се прави по света в сферата на КСО в туризма и ние правим точно обратното", каза той. Румен Драганов, Директор на Института за анализи и оценки в туризма заяви, че само 8% от фирмите в България се занимават с корпоративна социална отговорност. Неговият пример за устойчиво развитие в балнео туризма, включваше цялостна програма за възстановяването на използваните минерални ресурси, в един от спа хотелите на Черноморието.

Поли Карастоянова, председател на Националния борд по туризъм постави преди всичко необходимостта за добрата и етична комуникация между всички заинтересовани страни. "Трябва да се замислим за собствената си култура на комуникация, която е предпоставка за раждането на инициативи, проекти и екипна работа," каза тя. Според заместник кмета на Община Банско, г-жа Въчкова, някои от проблемите в туристическата индустрия на регионално ниво могат да бъдат решени с повече делегирана власт на общините. Въчкова също така отбеляза, че отговорност за туристическите условия носи и държавата. Като пример тя посочи необходимостта от подобряване качеството на цялостната инфраструктура в местата с туристически курорти.

Според Мариана Асенова, председател на УС на "Център за екологична и социална отговорност", бизнесът може да подобри предлаганите услуги, като вземе примери от някои от хотелите в страната, които вече прилагат корпоративно социални отговорни практики във всекидневния си бизнес.

Милена Димитрова от Информационен и учебен център по екология изложи, щетите, които могат да се нанесат от неконтролираното разрастване на туристическите обекти. Като пример за добри практики тя посочи изолациите за енерго-спестяване и еко транспорта в курортите. Освен вредата, нанесена на околната среда, нехайното отношение към природните ресурси и унищожаването на биоразнообразието могат да доведат до изчезването на възможности за по-нестандартни форми на туризъм. "При разработването на социално отговорни практики е необходимо да се използва капацитета и знанието на природозащитните организации за изграждането на природосъобразени места за отдих" каза тя.

Стамен Тасев, Изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите закри срещата, като отбеляза, че прозрачният бизнес и отстраняването на корупционните практики са част от корпоративната социална отговорност. "Бизнесът не само трябва да бъде прозрачен, но и да има право да участва и да използва акумулирания от него ресурс", добави той.

Състоялия се днес семинар "Имат думата заинтересованите страни" е първият от поредица предстоящи семинари предвидени по проектa"Корпоративна социална отговорност в туристическата индустрия в България – фактите и бъдеще", съфинансиран от Европейския съюз и реализиран от Български форум на бизнес лидерите и ДАТ. Проектът има за цел да изследва осведомеността, отношението, опита и практиките, свързани с корпоративната социална отговорност (КСО) в българската туристическа индустрия. Следващия семинар ще се състои на 12 юни в гр. Варна.

сряда, 27 май 2009 г.

Най-новата такса на плажа-такса пясък !!!

Бургас

Нов скандал разтресе Несебър днес за платените услуги на плажа. Нечувана такса от 10 лева за пясъка на плажа измислил концесионерът на брега. По толкова събират гардовете от всеки турист, който е успее да намери местенце и опъне хавлия в свободната зона, оплакаха се потърпевши.

Дори и без да ползват чадър или шезлонг, плажуващите задължително трябва да се бръкнат за налога. В противен случай биват изхвърляни с грозен скандал от плажа.

"Това е платена зона и пясъкът, и слънцето струват 10 лева", безцеремонно заявявали яки момчета пред изумените туристи.

Само преди ден общината се противопостави на задължителното ползване на шезлонг и чадър, и двете по десетолевка.
Хотелиери и туроператори заплашиха днес с бунт, ако концесионерът, фирма "Сироко", не прекрати рекета. След спешна среща с кмета Николай Димитров общинарите решиха да уведомят за проблема министерството на регионалното развитие. Изпратен е и сигнал до Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията с настояване за разследване.

Каква да е сумата, която се събира като такса за шезлонг и чадър, се определя от конецисонера на плажа, коментираха от МРРБ. От ведомството са предложили на Министерски съвет да се намали таксата, която се плаща от стопаните на плажа на държавата, ако концесионерите не са вдигнали цените в сравнение с 2008 г. за сянката и плажното легло.

По закон категорично е забранено да се събират пари за достъп до плажа. 50% от ивицата, която се стопанисва трябва да е свободна за хавлиите на туристите и концесионерите нямат право да събират пари за нея.

вторник, 26 май 2009 г.

Няма туристи....A сега накъде ?!?

Заради липсата на туристи големи хотели на Златни пясъци с капацитет от 300 – 400 легла са отворили едва по 4 - 5 стаи, алармираха хотелиери пред "Народно дело". Сезонът се очертава като пълна трагедия, която може да повлече и други отрасли във водовъртежа на фалитите. По-голямата част от хотелиерите са наели едва една трета от миналогодишния персонал. Някои мислят да затворят напълно, за да не трупат разходи. Поне 2 хотела на Златните са пристъпили към тази мярка за намаляване на разходите.
Ако досега средно в един хотел работеха по 100 души, то това лято броят им може да бъде намален до около 30, посочиха предприемачи. На места и тази цифра е излишна. Възможно е от 10 000 души, които работят лятото на Златни пясъци, около 7000 да останат на улицата. "Това е истинска социална бомба за Варна. Работещите в бранша трудно ще намерят друго препитание, но ще трябва да оцеляват по някакъв начин" - твърди хотелиер, пожелал анонимност. Той разкри, че е опитвал да намери работа на свои служители в други сфери на икономиката във Варна, но уви, навсякъде, където пробвал, чувал едно и също: "Няма работа. Готвим съкращения". В сайта rabota.bg например няма нито една обява за работа по курортите край Варна. За сметка на това се търсят кадри за Кипър и Гърция. Повече работни места са обявени в jobs.bg, но пак е много по-малко от миналата година.
Последен стон на бранша: Махнете визите за руснаците
"Правим последен опит да бъдем чути и да бъдат отменени визите за руските туристи, както са сторили и други страни от ЕС" - обявиха хотелиери от Златни пясъци. Те сами съзнават, че преди изборите е малко вероятно да се случи. Според хора от бранша поне половината от руснаците ще се откажат да посетят България това лято заради визите.

Time Warner плати рекордно ниска цена за СМЕ

Една от най големите американски медийни компании Time Warner Inc. приключи сделката по придобиването на дял в медийната група Central European Media Enterprises (CME, която в България притежава ТВ2 и "Ринг"), пише на официалните сайтове и на двете компании.

CME са прехвърлили на Time Warner собствеността върху 19 млн. новоемитирани свои книжа в два класа с право на глас при единична цена съответно 12 и 15 долара за лот. Така на практика Time Warner вече притежава 31% от капитала на CME.

Сделката се оценява на рекордно ниските 241 млн. долара. Така по груби изчисления излиза, че цялата СМЕ има по-ниска цена отколкото тази на която бе продадена "Нова тв" на шведската MTG - 620 млн. евро. За сравнение американската компания притежава над 20 канала в Източна Европа, някои от които са лидери на доста по-големи пазари от българския. Според международни анализатори сделката излиза толкова евтино за Time Warner, защото очевидно като всички компании засегнати от световната криза СМЕ имат нужда от пари веднага – т.е. инвеститорът е в по-доброто положение. Вероятно компанията остава публична като Time Warner ще бъде най-големият инвеститор в нея.

CME стъпи на българския пазар през август миналата година, когато закупи ТВ2 и "Ринг" за 172 млн. долара. Според отчета на групата за първото тримесечие CME има приходи в размер на 600 хил. долара от бизнеса си у нас. Компанията, основана от Роналд Лаудер e регистрирана в Хамилтън, Бермуди, но се управлява от Лондон. СМЕ има 22 канала в Чехия, България, Румъния, Хърватия, Словакия, Словения и Украйна. Warner Bros. е една от най-големите компании в развлекателния бизнес, като участва в създаването, продукцията, разпространението, лицензирането и маркетирането на различни видове съдържание през всякакви медийни платформи.

Плажове и концесионери


Точно преди да изтече мандатът на правителството, от регионалното министерство се сетиха, че трябва да разрешат дългогодишния проблем със стотина плажа по българското Черноморие, които нямат концесионер. За 44 от тях министерството обяви преди дни, че ще проведе търгове за отдаване под наем. Останалите 52 пък бяха дадени на областните управители, които също трябва по най-бързия начин да намерят наемател.

Всичко това се случва само месец преди началото на летния сезон и два преди парламентарните избори. Чиновниците пък дори не са се опитали да използват по-прозрачните и ефективни концесии за повечето от предлаганите зони. За капак договорите за наем, които ще подпише държавата, няма да бъдат за една година, както е сега, а за цели пет. А възможностите за прекратяването са сведени до три, в които печелившият винаги е наемателят.

На хартия процедурите за даване под наем изглеждат законни - ще има търгове с тайно наддаване, ще се плаща наем, законовите срокове са спазени (макар и с голямо закъснение) и раздаването ще стане преди сезона. Но на практика плажното бързане оставя лош вкус.

Не много грижовен собственик

Ако има символ на хаоса, това спокойно може да е начинът, по който се стопанисват и управляват плажовете в България. Малко над 60 ивици, предимно към големите курорти и населени места, са дадени на концесия. Останалите близо сто са разделени на две групи - такива, за които в момента регионалното министерство търси наемател, и други, които са поверени на областните управи и те също трябва да ги отдадат под наем. На какъв принцип е направено това разделение не е ясно. Случило се е по преценка на някой в министерството или по предварителна уговорка между чиновници и фирми. Очевидно и в регионалното министерство не знаят или не искат да кажат, защото ресорният зам.-министър Калин Рогачев заяви: "Ами може и по азбучен ред да са разделени."

Объркването и размиването на отговорността не свършва дотук. През миналата година Министерският съвет даде на 13 морски общини да управляват временно някои плажове, които попадат на тяхната територия. Общините от своя страна са намерили частни компании, които трябва да чистят плажовете, да ги охраняват, да осигуряват лекари и спасители. В някои случаи те плащат наем, а в други нищо - дават само гаранционна такса, която накрая на годината получават обратно.
Сега държавата си прибира плажовете обратно и подписаните договори между общините и фирмите ще бъдат прекратени. Това може да предизвика недоволството на компании, които имат договори за повече от една година. В решението на Министерския съвет, с което дава плажовете на общините, пише, че ивиците ще бъдат взети обратно едва след като има избран концесионер за тях. "Това ни даде сигурност и ни позволи да подпишем договори за повече от една година. Ние сме си изпълнили ангажимента, а сега договорите трябва да се развалят. Това ще накара някои наематели да обжалват решението на министерството в съда", коментираха от общината в Царево.

Калин Рогачев оправдава действията на министерството с промените в закона за черноморското крайбрежие от миналата година, според които плажовете без концесионер трябва да се дадат под наем от регионалното министерство или областната управа. От министерството тълкуват промените в закона като автоматична отмяна на решението на Министерския съвет, взето само няколко месеца преди това. Или както обясни Рогачев: "Законът ни задължава, да не мислите, че искаме да го правим?"

Само че скоростта, с която министерството се е захванало да организира и раздава плажове буквално преди изборите, не показва липсата на желание. Оправдание за бързането би могла да бъде чиновническата ленивост, заради която конкурсите не са организирани по-рано, и реалната заплаха сезонът да започне с множество безстопанствени плажове. Но условията на договорите предизвикват реални подозрения, че нещо се готви в последния момент, от което бюджетът няма да е особено доволен. А и даването под наем е много по-облекчена процедура от даването на концесия.

Даването под наем

на плажовете е краткосрочно решение, което според закона за черноморското крайбрежие се прилага за ивиците, за които няма концесия. Максималният срок на наема е до пет години, а през това време трябва да се организира и да се избере концесионер. Той вече поема плажа за десет години. Подготовката за това започна още от миналата година, но смяната в екипа на министерството ще я завари несвършена.

Разликата между концесията и наема е най-общо в това, че при първия случай задълженията са по-големи. Концесионерът трябва да инвестира в инфраструктура, докато наемателят няма такова задължение. Друга разлика е в избора на компанията, която ще стопанисва плажа. Концесията се дава с решение на Министерския съвет, докато при наема се организират търгове на ниво министерство или областна управа и контролът и прозрачността са значително по-занижени.

"Самият факт, че концесията е дългосрочна и при нея има по-големи ангажименти, означава, че тя е по-изгодна за държавата", коментира Иво Стефанов, председател на Асоциацията на концесионерите на плажове. Трудно е обаче да се определи точната финансова разлика между концесионното възнаграждение и наема. В първия случай сумата зависи от размера на ивицата. То може да е между 100 и 200 хил. лв. ("Дюни" например миналата година са платили малко над 210 хил. лв.) и ориентировъчно около 1.5 млн. лв. (за плажове като Златни пясъци и Албена). Наемът пък се изчислява по специална методика, приета неотдавна. На базата на нея сега са определени минималните наеми, от които започват търговете на министерството. При тях има плажове с начален наем от 5 хил. лв. и 1.8 млн. лв., искани за Златни пясъци.

Набързо...

От регионалното министерство обясняват, че имат достатъчно време да проведат търговете. За тях "достатъчно време" са и двете седмици между края на търговете и началото на летния сезон, за които новите стопани на плажовете ще трябва да купят техника, шезлонги, да организират цялата си дейност.
Още по-бързи от министерството трябва да са областните управители, които имат точно един месец, за да намерят наематели за плажовете. От МРРБ съобщиха, че вече са изпратили списък с плажовете, които се дават на областните управители, но не пожелаха да го предоставят. По информация на "Капитал" в тази група попадат голяма част от ивиците по Северното Черноморие, включително и в близост до Златни пясъци, "Слънчев ден" и "Константин и Елена". И докато търговете на министерството се обявяват в интернет и с обяви във вестниците, процедурата при областните управи е с още по-малка степен на прозрачност, защото няма някакви точни правила.

Провеждането на наддаване в последния момент крие още една опасност - не се знае какво ще се случи с ивиците, към които няма интерес от инвеститори. Най-вероятно част от плажовете за поредна година ще посрещнат лятото с табелки в стил "Неохранявана зона, къпането забранено" заради това, че няма кой да се грижи за сигурността и чистотата там.

...но за сметка на това дългосрочно

Основният мотив, с който регионалното министерство провежда търговете сега, е, че трябва да се намери кой да стопанисва и обезопасява плажовете през лятото. Но вместо да се дадат под наем само за това лято с възможност за удължаване на договорите, докато бъде избран концесионер, от министерството са заложили директно максималния законов срок от пет години. В заповедите на министър Гагаузов за провеждането на търговете пише, че срокът на наемане ще е до края на 2013 г. Максимално дългият срок се гарантира и в договорите, които ще подписват министерството и наемателите. В проектодоговора, с който "Капитал" разполага, никъде не пише, че наемните отношения ще бъдат прекратени при избора на концесионер. Трите единствени клаузи за прекратяване на договора са, че това ще стане при изтичане на уговорения срок, при взаимно съгласие или ако наемателят не спазва задълженията си за поддържане на плажа.

Юристи обясниха, че при така подписани договори има два сценария за стопанисването на плажовете, за които след време се избере концесионер. При първия концесионерът ще трябва да изчака, докато договорът изтече. Тоест пет години. При втория сценарий държавата ще прекрати споразумението за наем, но ще трябва да плати обезщетение на наемателя. И при двата случая наемателите ще са облагодетелствани.

Опит за отсяване на новите стопани беше направен и сега. Преди две седмици във вестник "Ало, Бургас" беше публикувана обява за отдаването на пажовете по наем. Там вместо начален "годишен" наем за ивиците е написано "месечен". От МРРБ или са искали да стреснат евентуалните кандидати, или толкова са бързали, че са допуснали груба неточност. И ако грешката в обявата наистина може да е неволна, то заложените условия в проектодоговорите едва ли са направени с недоглеждане.

Един месец остава до началото на летния сезон, а казусът със стопанисването на един от най-големите плажове - Златни пясъци, вместо да е решен, изглежда още по-заплетен. Старата концесия изтече през 2007 г. и затова регионалното министерство започна нова процедура още през миналата година. В края на януари обаче Министерският съвет я спря заради "несъответствие на подадените оферти с обявените условия за участие". Решението беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, която не е уважила мотивите за спирането, обявиха от КЗК пред "Капитал". Това означава, че старата процедура трябва да бъде продължена, ако регионалното министерство не обжалва решението на КЗК. В същото време от министерството са включили Златни пясъци в списъка с плажовете, които сега се дават на търг под наем. И вместо да се направи с ограничен срок - до края на годината например, се търси наемател за пет години. Така за един плаж, към който има нескрити интереси от големите играчи в туризма, се водят две паралелни процедури за отдаването му. И не се знае кой ще го чисти и охранява това лято.

четвъртък, 14 май 2009 г.

Кораб, по-голям от “Титаник”-ще акостира във Варна

Пасажер, два пъти по-грамаден от "Титаник", ще акостира във Варна. Лайнерът "Норвиджиън джейд", на борда на който ще плават 2000 милионери от Щатите, идва на Морска гара през октомври.

Гигантският съд разполага с 1100 души екипаж, а на борда му има 10 ресторанта и още толкова кафенета и сладкарници, където да разпускат богаташите. "Норвиджиън джейд" е дълъг 294 м, тежи 95 000 тона и е два пъти по-голям от "Титаник".

Далеч преди шампиона да акостира на Морска гара, във Варна ще се изсипят рекорден брой туристи, пасажери на други, по-малки лайнери, анонсира кап. Валентин Китанов. Сезонът открива старият познайник "Азамара куест", който пристига на 16 юни с 650 пасажера от Западна Европа. На 24-и следващия месец иде "Роял атрис".

За юли се очакват четири кораба, сред които "Сий борн Одисей", който плава под бахамски флаг.
През август на Морска гара ще акостират шест плавателни съда, през септември - още четири. Плаващият дворец "Ротердам", който е колкото две футболни игрища, пристига през октомври. Той има девет палуби и сензорни асансьори.

Феновете на Цар футбол разпускат на игрище с минивратички, има и баскетболна площадка. На една от палубите има изключително богата библиотека, на друга се шири СПА-центърът, където се предлагат най-различни екзотични процедури. Има още театър, казино и страхотен панорамен пианобар. Лани наш инженер дари половинката си с круиз на плаващия град за сапфирената им сватба. Тарифата за околосветско плаване е 24 000 долара.

понеделник, 11 май 2009 г.

Петима в надпреварата за шеф на МААЕ-Международната агенция за атомна енергия


Кандидатите за поста генерален директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) със седалище в австрийската столица Виена са петима. Това стана ясно след като в полунощ на 27 април изтече срокът за подаване на молби за участие в надпреварата.


Досегашния директор на МААЕ, Мохамед Ел Барадей, бе начело на агенцията в продължение на 12 години, но мандатът му изтича този ноември. В първия кръг от гласуването за негов заместник през март, Съветът на директорите на МААЕ не успя да избере нов генерален директор на агенцията. Нито един от двамата тогавашни кандидати – нито японският посланик в ООН във Виена Юкия Амано (62 г.), нито представителят на Южна Африка в Съвета на директорите Абдул Самад Минти (69 г.) не успяха да спечелят необходимите две трети от гласовете на Съвета на директорите.

Въпреки провала си в първото гласуване, и Амано, и Минти отново ще участват в надпреварата за шефското кресло на МААЕ. Сега обаче те ще се съревновават с още трима кандидати за поста. Сред тях са 60-годишният испанец Луис Ечавари, който оглавява Агенцията за ядрена енергия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и 72-годишният Ернест Петрич, бивш словенски посланик към ООН във Виена, който в момента е съдия в словенския конституционен съд. В последния момент в надпреварата се включи и 59-годишният бивш белгийски министър на отбраната и енергетиката Жан-Пол Понселе, в момента заемащ ръководен пост във френския ядрен концерн "Арева".

“Появата на трима кандидати от Европа неминуемо ще раздроби гласовете на Съвета на директорите,” каза за “Капитал” дипломат, пожелал да остане анонимен. Дали някой от петимата претенденти за поста на Генерален директор ще е в състояние да мобилизира необходимите за победа две-трети от гласовете на Съвета на директорите на МААЕ, ще се разбере едва при тайното гласуване, което вероятно ще се проведе в рамките на извънредно заседание на Съвета в края на май или в началото на юни. Дотогава петимата ще имат на разположение няколко седмици време да се представят на страните членки на агенцията и да ги убедят, че притежават необходимите качества за отговорния пост.

Задачата на МААЕ е да предотврати разпространението на ядрено оръжие и да подпомага мирното използване на атомната енергия. Сред най-големите предизвикателства пред Агенцията в момента са разследването на противоречивата иранска ядрена програма и подозренията, че Сирия е работила по таен ядрен проект.

Най-луксозната бира за 250 евро пуска Карлсберг


От Vintage No.2 са произведени само 600 бутилки


За втора поредна година Карлсберг Дания пуска на пазара лимитирана серия на една от най-скъпите бири в света - Vintage. От Vintage No.2 са произведени само 600 бутилки, чиято единична цена надхвърля 250 евро.

Пивото има смолисточерен цвят, пяната му е като на еспресо, а вкусът напомня ванилия и какао-мока. Ароматът е изтънчен, с нотки на смола и луга и приляга перфектно на морски дарове, стриди, шунка «Парма» и изискани сирена. Vintage No.2 е единствената съвременна бира, която е узряла в криптата на J.C.Jacobsen (създадена 1847 г.) и е съхранявана в продължение на 100 дни във френски дъбови бъчви. Уникалната й бутилка е разработена съвместно с чилийския дизайнер Марко Еваристи. Всеки етикет представлява ръчно изработена щампа, гравирана със специален литографски шрифт. Дизайнерът създава пет различни щампи като основният мотив, който използва в тях е слон. Иновативният му подход и различните визии придават на бутилката уникалност и колекционерска стойност.

„С трилогията Vintage ние искаме да открием нови възможности пред бирата, да използваме най-ефективоно производствените си ресурси и да заложим на иновативни методи, които да конкурират пазара на вина и да издигнат статуса на пивото до едно по-високо и луксозно равнище”, споделят създателите на Vintage No.2.

Carlsberg Vintage No.2 ще се предлага само в 5 реномирани ресторанта в датската столица Копенхаген, в централата на компанията и чрез международни онлайн доставки на адрес www.carlsberg.dk.

Карлсберг е една от водещите в света компании, производител на бира. Тя продава бира в над 150 страни по света и има близо 30 000 служители. Те са част от 92 отделни локации в 48 държави. В началото на 2007 година се създава организационната структура Карлсберг Югоизточна Европа, която в момента обединява 7 държави в региона: Сърбия, Хърватска, България, Босна и Херцеговина, Черна гора, Унгария и Словения.
Карлсберг България е най-бързо развиващата се бирена компания у нас. Тя постигна близо 27% пазарен дял за 2008 година и ръст на продажбите от 8%, реализиран в условия на свиващ се пазар.

Марките -10 истини!!!

В днешния свят на милиони марки печелят онези, чиито клиенти разказват най-добрите истории. Колко често обаче им предлагаме истински истории за разказване? Колко от нещата, които комуникираме към клиентите ни правят техния разговор по-интересен?


Истина #1: Потърсете легендата, с която ще завладеете всички

Страхотните истории изникват от причината, заради която съществува марката. Apple искаха да освободят творческите духове, като сразят дракона Microsoft. Coco Chanel бе създадена, за да преизобрети модата и за да освободи жените от традициите им. Pepsi иска да бъде катализатор за промяна на поколенията…Истина #2: Страхотните истории идват при вас, ако слушате

Веднъж, след като сте дефинирали вашето предложение за история, използвайте всяка възможност да слушате съпътстващи разкази от персонала, доставчиците и клиентите ви. Колелото на историите за вашата марка ще се завърти просто като насочвате вниманието на хората към вашето уникално предложение за история.Истина #3: Разработете онези истории, които хората могат да разказват

Марките, които ще спечелят утре са онези, чиито клиенти разказват най-хубавите истории. Ако откриете истории, които съвпадат с вашето предложение за история, изберете онези от тях, които са достатъчно прости, за да бъдат запомнени и които са забавни за разказване. Изпробвайте кои истории работят най-добре за вашата кауза и когато направите своя избор, рекламирайте ги по всякакъв начин, за да им вдъхнете самостоятелен живот.Истина #4: Обвържете дейностите си по брандиране с вашето предложение за история

Всяка реклама, парти за клиенти или промоция са „мини-истории” в общата рамка на вашата марка. Те трябва винаги да са свързани с вашето предложение за история.Истина #5: Свържете усилията си по създаване на истории с редовия персонал

Да имате страхотна история за вашата марка е хубаво, но за да ви носи пари, тя трябва да натиска бутона „Купувай” в съзнанието на потребителите. За целта, трябва да направите така, че вашата история да докосва добрите стари поведенчески механизми като например емоциите, егоцентризма и др.Истина #6: Познавайте добре класиците си

Редица писатели от Аристотел до Воглер са успели да развият разказването на истории в система от правила и препоръки.

Изучавайте и прилагайте техниките на класическите писатели, но в същото време не им позволявайте да ви пречат да разказвате истинската си история.Истина #7: Историите не са само думи

Отразявайте вашата уникална история във всичко, което правите. Поведението на вашата марка е най-гласовитият разказвач на вашата история. Оглеждайте всички детайли и ги оформяйте съгласно историята, която искате да разказвате. Ако някъде има несъответствия - поправяйте ги, иначе в някой хубав момент те ще избухнат право в лицето ви.Истина #8: Не е нужно да разказвате цялата история

Ако искате да предизвикате реакция от типа „от уста на уста” в потребителите, оставете част от историята си в тайна. Хората обичат да гадаят какъв е краят на историята ви.Истина #9: Освободете се от контрола върху илюзиите

В миналото съществуваше комфортната илюзия, че ако „изстреляте” достатъчно аргументи за продукта ви срещу потребителите, всичко ще бъде наред. В света на историите, тази илюзия е отмряла. Добрите истории се разпростират сами. Лошите истории умират.

Но историите също така се променят с разпространението им от уста на уста. Въздържайте се от изкушението да се намесвате дори и да откриете някъде в интернет версии на вашата история, които се разминават с първоначалния ви замисъл. В крайна сметка, след като потребителите сами говорят за вас, значи им пука за вас.Истина #10: Не можете да фалшифицирате автентичността си

Направете така, че вашите истории да отразяват истинското поведение на вашата марка. Във века на медии, създавани от потребителите всяка проява на неискреност може да се обърне срещу вас. Всяко обещание, което правите ще се разследва някъде от някого.

Какво ви пречи да сте успешен?

Осемте сантиметра между ушите!

Само 15% е делът на външните фактори, които влияят на нашия успех. Останалите 85% са следствие на това, което става вътре в главите ни. Това са нашите вътрешни убеждения.

Най-важното ни убеждение е представата ни за собствената ни личност, за самите нас.

Това убеждение е започнало да се формира още в детството под влияние на значимите други: родители, по-големи братя и сестри, учители, приятели. Още Аристотел е казал: "Ние сме това, което постоянно мислим и правим." Формулирал е основната закономерност: мислене - действие - резултат. И докато обвиняваме онези 15%, ние просто се обричаме на неуспех!

По своята мотивация за успех хората се делят на две основни групи: целеустремени и инертни. Целеустремените хора са едва 5% от населението на Земята, а останалите 95% са инертните. Повечето от нас са възпитавани в семейства, където нашите близки - бащи, майки, баби и дядовци, иначе добри и любящи хора, са били инертни. Макар по рождение да сме ориентирани към достижения, още в детството си сме усвоили инертните навици и някои от качествата на инертните хора.

Готови ли сте да се освободите от оковите на инерцията, които ви сковават? Готови ли сте да се присъедените към онези 5% успешни, целеустремени хора? Ако вече сте го решили или, още по-добре, ако вече го правите - поздравяваме ви! Но ще ни позволите ли един съвет?

Помните ли колко често в детството, а и по-късно, са ви цитирали поговорката: "С какъвто се събереш - такъв ще станеш." Може много пъти да сме се бунтували срещу това, но я се замислете колко мъдрост има в тези думи. За да бъдете успешни е от изключителна важност да се обграждате с хора, по които да се равнявате. Независимо дали го осъзнавате или не, с течение на времето вие заприличвате на тези, с които общувате постоянно. От тях вие усвоявате начините на действие, които ви водят до успех или до тъпчене на едно място.

Вие попивате техния пример, заразявате се от техните идеи и всичко това може да ви тласне към велики дела или да ви удави в блатото на посредствеността. Изборът на съратници не е лек, но ако сте решени да успеете, трябва да се разделите с хората, които ви дърпат назад, които пречат на вашето развитие. В противен случай те ще ви заразят със своите страхове, съмнения и неуспехи. Какво печелите ако сте пръв сред губещи? Семейството ви и връзките ви с него, любовта към близките ви са едно, но кого да приемете в кръга на вашите приятели - решавате само и единствено вие.

Друга една българска мъдрост гласи: "Когато се поведеш с бръмбара, той къде ще те отведе - на торището." Седнете, вземете лист и химикал и започнете да записвате имената на хората от вашето обкръжение. Огледайте всяко едно име и се опитайте да го тествате с въпроси като: "Зарежда ли ме този човек с ентусиазъм, с позитивизъм или е вечно хленчещ, мрънкащ - все обстоятелствата и хората са му виновни? Когато въодушевено съм споделял някаква своя идея, каква е била реакцията му - подкрепа и окуражаване или студен душ? Какво добро за мен мога да науча от този човек? Успешен ли е? Искам ли да съм като него ?"

Разберете, тук не става въпрос за близките ви - те са отделна категория.Тях не вие сте избирали. И ако нещо във възгледите или живота им не ви харесва, не се опитвайте да воювате с тях. Оставете ги - всеки сам прави своите избори.

Думата ни е за останалите. Но и с тях не ви съветваме да влизате в конфронтация. Причините са същите. Просто оценете какво ви дава и какво ви взима този човек, помага ли или ви пречи общуването с него и след като осъзнаете отговора и той не ви хареса - оттеглете се, разредете контактите си. Времето, което "икономисате" от тях, използвайте за установяване на нови контакти, с "перспективни" от гледна точка на вашето пътуване към успеха хора: позитивни и целеустремени.

Това е една от простите, но едновременно ефективни стратегии за успех.

А за останалите ще поговорим друг път или по-добре посетете някой от тренингите ни за личностно израстване.

Желаем ви успех!

Мудрите - 5 вълшебни жеста за хармония на душата и тялото

Мудри се нарича определено положение на пръстите. Смята се, че мудрите са дошли от дълбините на хилядолетията - от доарийския период на Индия. Индусите смятат, че тези движения, посредством своя танц, им е предал самият бог Шива - едното от трите върховни божества от индийския пантеон. И днес ритуалните жестове-мудри се наблюдават в ритуалните храмови танци.
Много от тези движения са универсални, тъй като ръцете са един от способите за невербална комуникация. Подобие на тези ритуални жестове може да се срещне и в други култури: например знакът "ОК" прилича на мудрата на Знанието. Това се обяснява с обстоятелството, че всички наши жестове са свързани с вътрешните и външни енергийни процеси, които се подчиняват на универсалните закони на природата.
Мудрите са прости за изпълнение и могат да станат ежедневна практика. Идеални са за съвременния ни динамичен начин на живот, в който времето все не ни достига. Някои мудри може да се практикуват, когато имате няколко свободни минути или когато попаднете в стресова ситуация.
Мудрите се изпълняват в поза лотос, но за нас това невинаги е възможно, а и не е толкова важно. Може да се изпълняват докато седите зад бюрото или пък зад волана на автомобила си във вечните задръствания. Може и докато си почивате легнали у дома или пък на плажа. А във ваната? Пуснете си релаксираща музика, изключете телефоните, добавете няколко капки ароматно масло във водата, запалете няколко свещи...малките радости на живота!
Първо изравнете дишането: вдишване през носа на 3 такта и издишване на 5.
Поставете ръцете на нивото на гърдите. Ако мястото не позволява или сте сред хора - може и да са свободно отпуснати на коленете или отстрани на тялото.
Ако искате да се справите с конкретен проблем, може да изберете 2 -3 съответстващи упражнения.
Добре е да се правят 2-3 пъти дневно, всяка мудра по 2-5 минути. При остри състояния ефект се наблюдава след 1-3 дни, а при хронически - след няколко седмици.


Мудра на знанието

Една от най-важните конфигурации. Препоръчително е комплексът да започва именно с нея.

Показания: емоционално напрежение, тревога, безпокойство, меланхолия или депресия. Подобрява работата на мозъка, активизира паметта и способства за по-добра концетрация.
Изпълнение: показалецът леко се съединява с възглавничката на палеца. Останалите три пръста са изправени, но без напрежение.Мудра на живота

Показания: състояние на бърза уморяемост, липса на сили, стрес. Изпълнението на тази мудра способства за укрепването на жизнените сили, повишава работоспособността, дава енергия и подобрява самочувствието.

Изпълнение: възглавничките на безименния, кутрето и палеца се съединяват, а останалите пръсти са свободно изправени. Изпълнява се едновременно с двете ръце.Мудра на здравето
Показания: използва се като профилактично средство и като допълнително лечебно средство при различни заболявания.
Изпълнение: съединяват се крайчетата на палците; съединяват се крайчетата на кутретата. Свиват се навътре двата безименни пръста. Показалецът на лявата ръка се разполага между средния и безименния пръст на дясната ръка. Показалецът на дясната ръка е изправен.


Мудра на енергията

Показания: за снемане на болката, изхвърляне от организма на шлаките и токсините.

Изпълнение: възглавничките на средния, безименния и палеца се съединяват, а останалите пръсти са свободно изправени.

Бърза помощ - мудрата, спасяваща живот!

Показания: болки и дискомфорт в сърдечната област, сърдечни пристъпи, сърцебиене, инфаркт на миокарда. При изброените състояния е необходимо да се пристъпи към незабавно изпълнение на тази мудра с двете ръце едновременно. Облекчението на състоянието настъпва веднага. Смята се, че тази мудра действа като нитроглицерин - особено ако нямате такъв в себе си в момента на пристъпа.
Изпълнение: показалецът се сгъва така, че да докосне с възглавничката си фалангата в основата на палеца. Едновременно събираме възглавничките на средния, безименния и палеца, а кутрето остава изправено.


Има различни обяснения за механизма на въздействие на мудрите.
За йогите те означават създаването на някаква енергийна конфигурация, позволяваща да се въздейства на духа и тялото. За тях те имат и определена символика.

От гледна точка на китайската медицина и аюрведа, при мудрите се въздейства на определени акупунктурни точки, разположени върху върховете на пръстите.

От гледна точка на съвременната психология, ефектът на тези упражнения се обяснява с превключването на вниманието по време на изпълнението им и поради това напрежението и чувството за безпокойство постепенно изчезват.

А съвременната педиатрия смята, че развитието на малката моторика на пръстите влияе на развитието на мозъка.

Но каквото и обяснение да приемете за достоверно, едно е сигурно: тези развиващи упражнения укрепват връзката с тялото ни и ни носят само полза.

сряда, 6 май 2009 г.

Пътници и самолетиТази година по света фалираха повече авиокомпании, отколкото след 11 септември 2001. Въздушните превозвачи просто си намериха майстора в лицето на високите петролни цени. Единствено щателният ремонт на сектора - по-малко превозвачи, по-малко полети и много по-високи цени, може да продължи полета на света.


Излитането разрешено
По брой на пътниците годишно американските авиокомпании са господари на небесата. Но конкуренти като China Southern, благословени с бързо разрастващ се вътрешен китайски пазар, и Ryanair, водещият нискотарифен превозвач в Европа, бързо се изкачват в класацията.


Борба за по-високи стойности

Пътниците не са равносилни на печалбите. Air France - KLM транспортира много по-малко пътници от Southwest или American, но въпреки това реализира милиарди долари повече от тях годишно. Това се дължи на факта, че използваният от американските превозвачи подход - да летят навсякъде и колкото може по-често, сваля цените им.

Полет в икономични небеса
Нискотарифните авиокомпании предизвикаха революция в начина, по който светът лети. Тази трансформация никъде не е по-очевидна, отколкото в Европа, където евтините превозвачи притежават една трета от пазара през последната година, предлагайки над 130 хил. полета месечно. Но алтернативите на летенето без екстри не са имунизирани срещу разтърсващите отрасъла петролни шокове. През 2007 г. американските нискотарифни авиокомпании губят средно по 1.20 долара на всеки пасажер заради високите цени на горивото.

Гориво за кризата
Летенето невинаги е било такава финансова пробойна. Преди по-малко от десетилетие големите американски авиокомпании реализират над 22 долара печалба на пасажер. Но дори и след свиването или стабилизирането на разходите за работна ръка и поддръжка цената на петрола оставя авиолиниите на червено. Горивото сега формира поне 36% от общите разходи на превозвачите, което е увеличение с 14% в сравнение с преди пет години.

Затегнете коланите
Пригответе се да плащате много повече за полетите си през този ваканционен сезон. Авиокомпаниите по целия свят свиват още по-драматично разходите си през четвъртото тримесечие на 2008 г. в сравнение с месеците след 11 септември. Поради високите разходи за гориво 60 млн. места ще изчезнат в сравнение със същия период през миналата година, като 20 милиона от тях ще бъдат в САЩ, а 275 летища по цял свят ще бъдат закрити. Очевидно ще има силни турбуленции по време на полета.

Ядрена карта на света

След стагнация от няколко десетилетия атомната енергия отново доминира световните енергийни дебати. Десетки страни се надпреварват за членство
в клуба на ядрените енергетики, а стотици нови реактори са на чертожната дъска. Въпреки шумотевицата обаче атомната енергия няма да се окаже магическото лекарство срещу енергийната зависимост или глобалното затопляне, както обещават привържениците й.

Атоми в действие


Използването на ядрена енергия е свързано с държавна намеса, независимо дали под формата на държавни кредити или регулация. Бразилия, Китай и Индия разчитат на атомните реактори за задоволяването на съвсем малка част от енергийните си потребности, но ядрената им зависимост по всяка вероятност ще се засилва, ако се осъществят множеството предлагани в момента централи.

Ядрено семейство


След като в САЩ не е построена нито една ядрена централа за 30 години, днес американските енергийни компании кандидатстват за разрешителни за над 30 нови реактора. В световен мащаб се предлага построяването на над 300. Около 40 от тях вече се изграждат, макар че много са в строеж от десетилетия, а завършването им не се очаква скоро. Египет, Нигерия, Саудитска Арабия и Венецуела са в групата от над 30 страни с планове за изграждане на първата си ядрена електроцентрала.

Демонстрация на енергия


Привържениците на ядрената енергия твърдят много неща, но най-вече, че тя е най-доброто решение при нарастващата световна потребност от електричество и че засиленото й използване може значително да намали емисиите на парникови газове и съответно да се пребори с климатичните промени. За да се реализира която и да било от тези хипотези, светът ще трябва да се впусне в един не особено вероятен шеметен строеж на реактори.